L’ACCG, retroba les antigues escales d’accès a Gardeny.

19 de Novembre de 2020. El passat 17 de Novembre el membre de l’Associació Cultural Castell de Gardeny, Joan Ramón González, va redescubrir les antigues escales que pujaven des de el Passeig de Ronda i que utilitaven el militars per accedir als cuartels.