LA CREU PATENT VERMELLA

El 27 d'abril de 1147, el papa Eugeni III , present a França quan partia la segona croada , va assistir al capítol de l'orde celebrat a París. Va concedir als templers el dret a portar permanentment una creu senzilla, però ancorada o paté , que simbolitzava el martiri de Crist . El color autoritzat per a tal creu va ser el vermell, «que era el símbol de la sang vessada per Crist, així com també de la vida. Ja que el vot de croada s'acompanyava de la presa de la creu, portar-la permanentment simbolitzava la persistència del vot de croada dels templers ».
La creu estava col•locada sobre l'espatlla esquerra, a sobre del cor. En el cas dels cavallers, sobre el mantell blanc, símbol de puresa i castedat. En el cas dels sergents, sobre el mantell negre o marró, símbol de força i valor. Així mateix, el penó del Temple, que rep el nom de Beauseant o bauceant , i també incloïa aquests dos colors, el blanc i el negre.