L’ACCG, proposa recuperar l’escala que va fer l’exèrcit per accedir a Gardeny.

22 de novembre de 2020. Desprès de la trobada de les antigues escales que conectaven el Passeig de Ronda, amb el Turó de Gardeny, i utilitzada pels mililtars, l’ACCG proposa al ajuntament de LLeida recuperarles amb un projecte que recuperaria part de les mateixes i aprofitaria la pasarel-la dels instituts per salvar el desnivell i tornar a conectat la ciutat de Lleida, amb Gardeny.